VELKOMMEN TIL

SAREN ENERGY Sarpsborg AS

SAE er et topp moderne avfallsforbrenningsanlegg som utnytter restavfall til miljøvennlig energiproduksjon

Vi omdanner restavfall til energi i form av damp. Energien fra SAE erstatter fossile energikilder og gir derfor vår partner Borregaard muligheten til å utnytte miljøriktig grønn energi fra avfall i sin produksjon.

Alt avfall levert til SAE blir forbehandlet ved grovkverning og metallseparering av magnetisk avfall. Nesten all energien fra avfallet (94-98%) blir utnyttet ved miljøvennlig forbrenning.

SAE følger strenge miljøkrav og er en del av EU systemet ETS, Emmision Trading System. SAE bidrar til CO₂ kvotesystemet ved kjøp av over 40 000 CO₂ kvoter pr år.

HVA GJØR VI?

Behandle 80 000 tonn restavfall pr år

Levere ca 200GWh energi til Borregaard pr år

Oppetid 8000 timer - 92% pr år

HMS KPI 0 skader / skader med fravær pr år

VÅR HISTORIE

2003

2003/2005-2007

Hafslund leter etter prosjekter for satsing i Østfold.

2005

Hafslund kjøper Bio-El prosjektet og Bio-El starter opp i starten av 2008.

2008

Prosjekt BWtE (i dag SAE) starter opp.

Selskapet Hafslund Miljøenergi AS (HME) etableres.

2009

Selskapet øker arbeidsstyrken og flere ansettes.

2008-2010

Flere nye prosjekter diskuteres og planlegges.

2009/2010

BWtE (SAE) starter opp.

2011

HME fusjoneres med Hafslund Varme.

2012

BEF og BWtE (SAE) anleggene blir en del av Hafslund Varme.

2014

BEF og BWtE (SAE) fisjoneres ut som hvert sitt selskap, BWtE får nytt navn Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE).

2016

SAE selges til Prime Super ved Whitehelm Capital, BEF (Solgt til Kvitebjørn Energi i 2018) forblir i Hafslund eie. Ansatte blir med i selskapet SAE.

I DAG