MODERNE ANLEGG - HØY PRODUKSJONSKAPASITET

Hos SAREN ENERGY Sarpsborg AS har vi mer enn 10 kompetente ansatte med lang erfaring og kunnskap. Våre fasiliteter hjelper oss til å levere høy kvalitet og effektivitet.

NØKKELTALL FOR VÅR DRIFT

Brutto produksjonskapasitet

ca 255GWh, kapasitet netto levert BAS ca 210GWh

Totalt installert effekt

32,4MW

2 linjer

av 16,2MW

Dampproduksjon

ca 40 tonn damp/time

Trykk

22 bar

Avfall

ca 80 000 tonn/år

Teknologi

ENERGOS

ENERGIUTNYTTELSE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

VÅRT ANLEGG

 • Selvbetjent vekt
 • Innebygget mottakshall med luftsluser. Avfallet kan leveres som ferdigbehandlet brensel eller som restavfall for videre forbehandling. Avfallet kan leveres med container, sidetipp, "walking floor" eller som balletert avfall på lastebil for lossing.
 • Mottakslomme. Bilen tømmer brensel i mottakslommen.
 • Avfallskraner. Kranene tømmer mottakslomme og kan anbringe avfallet enten som ferdig brensel i brenselbunker, direkte til kvern og metallseparering eller til mellomlager i avfallsbunker.
 • Rejekt (i stor grad metaller) fra kverning og metallseparering lastes ut til egen container for materialgjenvinning.
 • Ferdig behandlet brensel løftes automatisk til avfallssjakter etter ovnenes behov.
 • To ovner med etterfølgende fallkammer, røkrørkjeler og economisere sikrer en meget god energigjenvinning av brenselet. Kjelen produserer mettet damp ved 22 bar (220°C) som leveres direkte inn på Borregaards dampnett ved ca 12 bar. Dampen går direkte til erstatning for damp produsert med tungolje.
 • Brensel og røykgassen brennes ut gjennom ENERGOS patenterte gassfiseringsteknologi. Dette gir høy kjelvirkningsgrad, meget god utbrenning (lav CO₂ i røykgassen og lavt TOC-innhold i bunnasken) og meget lave NOx-utslipp (selv uten bruk av ammoniak).
 • Etter utbrenning renses røykgassen gjennom innblanding av aktivt kull og kalk før røygassen filtreres gjennom posefilteret.
 • Samlet gir ENERGOS-teknologien meget lave miljøutslipp. Dette er dokumentert gjennom mange år fra de eksisterende anleggene.
 • Filterstøvet lastes til egen silo for uttransport og sluttdisponering på NOAH, Langøya.
 • Den godt utbrente bunnasken lastes til egen bunker for uttransport og bruk på deponier. Bunnasken er finfraksjonert og inneholder relativt lite metaller. Den er således godt egnet for gjenbruk.