HAR DU SPØRSMÅL?

KONTROLLROM

Kontrollrom

LEVERING AV AVFALL

Jørgen Karlsen

Drifts- og vedlikeholdsleder

jka@sae-as.no
+47 900 95 821

TEKNISKE HENVENDELSER

Asbjørn Sørlie

Ass. Drifts- og vedlikeholdsleder

aso@sae-as.no
+47 990 25 623

HMS

Lise Haugesten

Kvalitets- og HMS leder

lha@sae-as.no
+47 901 70 214

ADMINISTRASJON

Frode Schjolden

Post- og besøksadresse

Borregaardsveien 70
1721 Sarpsborg

Alle besøk må avtales på forhånd. Adgang gjennom B-port i Borregaard Fabrikker

SEND OSS EN MELDING