London/Oslo – 17. juli 2020. Whitehelm Capital Ltd og Daimyo AS annonserer herved sammenslåingen av Sarpsborg Avfallsenergi AS og Kvitebjørn Bio-El AS gjennom SAREN Energy AS

Gjennom en fusjon av de to selskapene skapes en ledende aktør innen avfallsforbrenning i det norske markedet. SAREN Energy blir en plattform med fokus på å levere fornybare og bærekraftige energiløsninger til næringslivet og industrien i Norden.

SAREN Energy:

  • Vil levere mer enn 300 GWh damp og varme til fjernvarme og lokal industri
  • Skaper en høyt kompetent organisasjon med fokus på langsiktig, miljøvennlig avfallshåndtering og produksjon av energi fra to moderne avfallsforbrenningsanlegg
  • Har en strategisk plassering for å styrke sin posisjon og effektivt manøvrere i oppstykkede lokale markeder

Se også fullstendig pressemelding: