SAREN Energy AS har i tråd med Åpenhetsloven lagt ut påkrevd informasjon om våre virksomheter. Denne informasjonen kan leses her.

Åpenhetsloven trådde i kraft i 2022, som et ledd i å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og er skattepliktige til Norge. Saren Energy og deres datterselskaper tar loven på alvor, og redegjør her for hvordan vi forholder oss til lovverket.